Qussa

Stories from Afar & Up Close

Filtering by Category: School

Zo gewoon gebleven

Toetsweek in VWO 4, een vraag over sociale mobiliteit.‘Nederland is volgens rechtse politici een “open samenleving.” Toch zitten er weinig arbeiderskinderen op het vwo. [...] Geef drie redenen waarom de sociale mobiliteit in meer of mindere mate beperkt is voor deze kinderen.’ Een leerling vraagt wat dat zijn, arbeiderskinderen. Kinderen waarvan de ouders uit een lagere sociaal-economische klasse komen, is mijn antwoord. Oh, zegt ze, normále kinderen!

Slaap katje, slaap

Ook als docent is het leuk om mee te doen als er op school een filmfestival gehouden wordt... Het thema voor het 1e Pieter Nieuwland Filmfestival was dromen. Onze inzending:

De beloning: een Pieter voor beste camerawerk, en een avond vol prachtige opgedirkte leerlingen. Geweldig. Met dank aan een paar heel enthousiaste collega's! En Walid natuurlijk, voor het winnende camerawerk...

So it has come to this

I’m getting older (oh yes!), and with getting older comes realizing I am a lot more like my parents than I thought I was. I say ‘uh huh’ during conversations, exactly like my mother does when she’s listening to someone, and I catch myself making remarks about my husband’s after-shave exactly like my father does about my mother’s perfume. All in all it’s not so bad, but apparently it’s not just my parents who’ve managed to impress their behavior on me. I realized this last week when I called out a student’s name in class.

“But I wasn’t even doing anything!” she exclaimed.

“And that is EXACTLY the problem,” I heard myself say.

I’m also becoming my teachers.

De cultuur van tegenwoordig

Lesgeven in 4 VWO, een vrijwel geheel witte klas in Almere. Ik leg uit wat het verschil is tussen dominante cultuur (“het geheel van waarden, normen en kenmerken dat door de meeste mensen binnen een samenleving wordt geaccepteerd”) en tegen-cultuur (“mensen die zich afzetten tegen de dominante cultuur of daar een bedreiging voor vormen. Via protesten proberen deze mensen de dominante cultuur te veranderen”). Een leerling steekt zijn hand op en vraagt: ‘Dus Geert Wilders is een voorbeeld van een tegencultuur?’

Ik probeer hem uit te leggen dat Wilders, hoewel luidruchtig protesterend, juist onderdeel is van de dominante cultuur. Dat hij zelfs vindt dat hij die beschermt. De leerling is het hier niet mee eens. ‘Die man begrijpt het niet. We ZIJN hier toch gewoon allerlei kleuren, met Moslims en alles!’

Wat heerlijk te constateren dat in hun wereldbeeld de Nederlandse cultuur niet automatisch wit en christelijk is!