Qussa

Stories from Afar & Up Close

De cultuur van tegenwoordig

Lesgeven in 4 VWO, een vrijwel geheel witte klas in Almere. Ik leg uit wat het verschil is tussen dominante cultuur (“het geheel van waarden, normen en kenmerken dat door de meeste mensen binnen een samenleving wordt geaccepteerd”) en tegen-cultuur (“mensen die zich afzetten tegen de dominante cultuur of daar een bedreiging voor vormen. Via protesten proberen deze mensen de dominante cultuur te veranderen”). Een leerling steekt zijn hand op en vraagt: ‘Dus Geert Wilders is een voorbeeld van een tegencultuur?’

Ik probeer hem uit te leggen dat Wilders, hoewel luidruchtig protesterend, juist onderdeel is van de dominante cultuur. Dat hij zelfs vindt dat hij die beschermt. De leerling is het hier niet mee eens. ‘Die man begrijpt het niet. We ZIJN hier toch gewoon allerlei kleuren, met Moslims en alles!’

Wat heerlijk te constateren dat in hun wereldbeeld de Nederlandse cultuur niet automatisch wit en christelijk is!